zgemi    I    Basnda Biz    I    Yaynlar    I    Yanl Bilinenler
Anasayfa   I   letiim

Prof. Dr. ükrü BAYRAKTAR

Göz Hastalklar Uzman
Glokom ve Katarakt Cerrahisi


Prof. Dr. Zerrin BAYRAKTAR

Göz Hastalklar Uzman
Retina Hastalklar ve Cerrahisi


Badat cad. Cemal Bey Apt.
No. 393/1 Kat.2 D.17 aknbakkal
Suadiye / stanbul
Tel. 0216 358 25 01
E-mail. [email protected]

Videolar

Prof. Dr. kr Bayraktar'n konuk olduu TV programlarn izlemek iin ltfen tklaynz...

Sk Sorulan Sorular

Prof. Dr. kr Bayraktar Sorularnz yantlyor
 
     
             
     


GLOKOM AMELYATI

Glokom tedavisinde ameliyat ok nemlidir.

Glokomda bilimsel olarak etkinlii kantlanm olan tek tedavi yntemi gz tansiyonunun drlmesidir. Gz tansiyonunu ne kadar fazla drrsek grme siniri zerindeki basky o oranda azaltm ve sinir hcrelerini o lde korumu oluruz. Gz tansiyonunu en ok dren yntem glokom ameliyatdr. Gz damlalar gz tansiyonunu en fazla % 40-45 orannda drrken ameliyat ile bunun iki kat d salamak mmkndr. Glokom tedavisi iin ameliyatn damla tedavisine nemli bir stnl de 24 saat iinde oluan (zellikle gece) gz tansiyonu deiikliklerini ok daha etkili bir ekilde nlemesidir.

Gz hekimlerinin glokom cerrahisine yaklam farkldr.

Gnmzden yirmi yl nce glokom tedavisi iin az sayda ila (gz damlas) vard, stelik bunlar ok etkili de deildi. Bu nedenle, o yllarda glokom hastalarnn byk blm tehisten ksa bir sre sonra ameliyat edilmekteydi. Ancak doksanl yllarn ikinci yarsnda kullanlmaya balanan prostaglandin grubu ilalar durumu nemli oranda deitirmitir, bu grup ilalar gz tansiyonunda olduka etkili bir d saladklar iin yeni tehis edilen glokom hastalarnn nemli bir blmnde yaklak on yllk bir sre iin ameliyat yapmadan gz tansiyonunu kontrol altnda tutma olana saladlar. Dolaysyla glokom ameliyat says ve ameliyat yapan hekim says nemli oranda azald.

Gnmzde ise bu ilalara ilk nce olumlu yant vermi olan hastalarn nemli bir blmnde hastalk ilerlemeye devam ettii iin gz tansiyonu artk kontrolden km olup bunlarn ameliyat olmas gerekmektedir, ayrca son 15 yllk sre iinde yeni bir ila molekl de gelitirilememitir. Ancak cerrahi deneyimleri azald iin gz hekimleri artk genellikle ameliyattan ekinmekte ve ounlukla hastalarna damla ile tedaviye devam etmelerini tavsiye etmektedirler.

Katarakt ameliyatnn hep olumlu ynleri n plana kartlr ve hastalar ameliyat iin tevik edilirken, glokomlu hastalara ameliyatn ancak son are olduu sylenmektedir. Bu da hastalarn nezdinde glokom ameliyatlarnn ok tehlikeli olduu gibi aslsz inanlara ve ameliyattan kanmalarna neden olmakta ve sonuta grme fonksiyonlarnda azalmaya ya da krle yol amaktadr.

Oysa
glokom ameliyatlarnn tehlikeli olduu kesinlikle doru deildir, son yllar iinde ameliyat tekniinde salanan deiiklikler sayesinde glokom ameliyatlar artk son derece gvenli bir ekilde yaplabilmektedir.

Glokom ameliyatnda gz terk edemeyen svy boaltmak iin bir kanal almaktadr.

En sk uygulanan glokom ameliyat trabeklektomidir. Glokomda temel sorun gz svsnn gz terk ettii kanallarn tkanmas olduu iin glokom ameliyat ile svnn boalmas iin yeni ve farkl bir k yolu (kanal ya da valv) oluturulmaktadr. Baz zel durumlarda bu kanal tp dediimiz zel bir sistem ile desteklemekteyiz. Glokom ameliyat gzn beyaz ve renkli dokularnn birleim yerinde ve st kapak altnda kalacak ekilde uygulanmaktadr. Ameliyat yerinin genellikle plak gzle fark edilmesi mmkn deildir, ancak baz hastalarda gz kapak elle tutulup gz aaya baktrlnca gzn beyaz ksmnda hafif bir kabarklk olarak fark edilebilir (ekil 1). Uygun bir ekilde yaplm bir glokom ameliyat sonras kesinlikle gzn ekil deitirmesi, klmesi gibi problemler grlmez.Gncel teknikler kullanlarak yaplan glokom ameliyatlar son derece etkili ve gvenlidir.

Ameliyat tekniinde son yllarda salanan gelimeler bunu mmkn klmtr. Eskiden yaplan glokom ameliyatlar gz tansiyonunu genellikle ar ve kontrolsz olarak dryordu, gz bu duruma uyum salayamad iin ameliyat sonras grme keskinliinde nemli oranda azalma ortaya kmakta ve bu da hastay mutsuz etmekteydi. Ayrca bu kontrolsz tansiyon d vcudumuzdaki tamir edici hcreleri (fibroblastlar) ameliyat sahasna davet ederek ameliyatta alan kanaln ksa srede kapanmasna da yol aabilmekteydi.

ngilterede Moorfields hastanesinde gelitirilen Gvenli trabeklektomi teknii bize gz tansiyonunu kademeli bir ekilde drme ve istenilen seviyeye ayarlama olana vermitir. Bu teknikte atmz kanal bir valv eklinde oluturuyoruz ve fazladan bir-iki diki koyarak ameliyattan sonraki ilk bir hafta sresince gz tansiyonunun ok fazla dmesine izin vermiyoruz. Ameliyattan sonraki ilk iki hafta iinde yaptmz diki ayarlamalar ile hedeflediimiz gz tansiyonu seviyesine aamal olarak ulamaktayz; bylece erken devrede gz tansiyonu ar olarak drlmedii iin sorun kma ihtimali ok azalmaktadr. Bu ameliyat tekniine ait detaylar iin Glokomda Penetran Cerrahi isimli yayn inceleyebilirsiniz (baknz. Yaynlar).

Yine eski teknikle yaplan geleneksel glokom ameliyatlarndaki nemli bir sorun olan ameliyat yerinin tamir edici hcreler tarafndan kapatlmas problemini zmek iin ameliyat esnasnda Mitomisin-C isimli zel bir ila kullanyoruz. Bu ilacn kullanma girmesi yeni deildir, ancak kullanm ekli ameliyat tekniindeki baz deiikliklerle birletirilerek ok daha etkin ve gvenli hale getirilmitir.

Baz hastalarda glokom ameliyat sonras erken devrede grmede geici olarak bir azalma olabilmektedir, ama genellikle uygun tedavi ve zamanla (bir-iki hafta iinde) tekrar ameliyat ncesi seviyeye geri dnmektedir. Baz hastalarda gzlk camlarnda deiiklik gereksinimi olabilmektedir.
Baz hastalarda ameliyattan belli bir sre sonra (birka yl sonra) katarakt geliebilmektedir, ancak bu nemli bir sorun tekil etmez; nk gnmzde katarakt ameliyatlar artk son derece gvenli bir ekilde yaplabilmektedir.
Glokom ameliyat majr bir cerrahi deildir

Katarakt ameliyat 10-15 dakika srerken glokom ameliyat bunun iki kat bir srede (yaklak yarm saat) tamamlanmaktadr. Ben glokom ameliyatlarnda genellikle lokal anestezi kullanyorum. Ameliyat sonras bir gece gz kapal kalmakta, ertesi gn almaktadr. Hastaya ilk 24 saat efor yapmamasn sylyoruz. Gz aldktan sonra gnlk aktivitelerde herhangi bir kstlama nerilmemektedir, okuma ve TV seyretme mmkndr. Bir hafta sresince gece yatarken plastik koruyucu kullanlmakta ve hasta genellikle 3-4 gn sonra normal alma hayatna dnebilmektedir.


Burada vurgulanmas ve mutlaka ayrntl olarak aklanmas gereken nemli bir husus vardr: glokom ameliyatlar ile bozulmu olan grme yetenei tekrar arttrlamaz, nk glokom nedeniyle lm olan sinir hcreleri ne yazk ki kendilerini yenileyememektedirler. Baka bir deyile, eer hastann grmesinde glokoma bal olarak herhangi bir azalma gereklemi ise maalesef ameliyat ile bunu dzeltemiyoruz. Ancak ameliyat ile gz tansiyonunu istenen seviyeye drerek salam kalm sinir hcrelerini koruyoruz ve daha fazla grme kayb gelimesini nlyoruz.

la tedavisine ramen gz tansiyonu dmyor ve grme azalyorsa ameliyat arttr

Sonu olarak sylenmesi gereken udur; birden fazla gz damlas kulland halde gz tansiyonu istenildii kadar dmeyen, grmesi giderek azalan glokom hastalarnda mutlaka ameliyat yaplmaldr. Eer hastaya bu yaknmalar olduu halde yine damla tedavisine devam etmesi sylenmi ise, mutlaka baka bir glokom uzmannn grlerine bavurulmaldr. 

 

 

 

 
Göz Tansiyonu Nedir? Göz Tansiyonu Tehisi Göz Tansiyonu
Tedavileri
ocuklarda
Glokom
Göz Tansiyonu Ameliyatlar Glokom
Katarakt
Glokom'da Endoskopik
Lazer Tedavisi
Glokom'da (Göz Tansiyonu'nda) Stent Tedavisi
 
Bu sitedeki bilgiler ticari kayg tamakszn bilgilendirme amaldr
Bu site salk hizmeti vermez, bilgiler tan ve tedavi iin kullanlmaz